Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Andere praktische zaken om aan te denken

Wanneer de brillen zijn aangeschaft, wordt het tijd om aan andere praktische zaken te denken. Er moeten genoeg telefoons in de klas zijn en het schoolnetwerk moet voldoen aan de eisen, vooral wanneer je aan de slag wil met Google Expedities. Daarnaast is het goed om na te denken over mogelijke bewegingsziekte en de opwinding waarmee het gebruiken van VR in de klas gepaard zal gaan.

Netwerk

In veel gevallen zal het schoolnetwerk voldoen aan de eisen, al is een snel netwerk altijd handig. Alleen als je aan de slag wilt gaan met Google Expedities zul je moeten kijken of het schoolnetwerk hier geschikt voor is. Hiervoor is namelijk een peer-to-peerwifi-netwerk nodig zodat jij als docent een expeditie kunt leiden terwijl leerlingen deze volgen. Vraag daarom de ICT-beheerder of het schoolnetwerk hiervoor geschikt is. Zo ja, mooi. Zo nee, ook geen ramp. Het is namelijk ook mogelijk om zelf een router mee te nemen en deze zo in te stellen dat peer-to-peer verbindingen mogelijk zijn (klik hier voor een handleiding van Google). Nog veel makkelijker is het om zelf een wifihotspot (Android/IOS) op te zetten met een telefoon, maar hiermee kun je slechts expedities leiden waaraan een beperkt aantal personen kan meedoen (in mijn geval met een Sony smartphone 10 personen).

Apps downloaden

Dertig leerlingen die gelijktijdig een app downloaden via het schoolnetwerk, in theorie zou het mogelijk moeten zijn. In de praktijk betekent het echter dat je al snel 10 minuten verder bent. Het lukt ze niet, de wifi is traag, etc. Het is daarom handig om het downloaden van apps op te geven als huiswerk, dan kun je in de les alsnog langs bij de leerlingen bij wie het niet is gelukt. Leerlingen met een telefoon die niet geschikt is om te gebruiken voor VR kunnen bijvoorbeeld in sommige gevallen de benodigde app niet eens vinden in hun playstore/appstore.

De tour/video/foto/locatie/instructie/website delen

Je zal waarschijnlijk leerlingen naar een bepaalde site of locatie moeten sturen voordat ze aan de slag kunnen met een tour, video, foto of wat dan ook. Zelf vind het handig om een url verkorter te gebruiken om links in te korten, of een QR code te genereren die leerlingen dan kunnen scannen (vooral handig als je dit vaker gebruikt). Vervolgens kun je de url of QR code op het bord projecteren om hem te delen. Via een digitale leeromgeving of mail werkt het trouwens ook prima.

Opwinding

Uit ervaring kan ik zeggen dat leerlingen het erg leuk vinden om aan de slag te gaan met Virtual Reality. Zo leuk dat het lastig is om nog over het geluid heen te komen, laat staan inhoudelijk iets over te brengen. Hou in je planning daarom rekening met een paar minuten aan het begin van de les om de leerlingen rustig te laten wennen aan “het in Virtual Reality zijn”, en ze de kans te geven een en ander uit te proberen. Daarna keert de rust vanzelf terug en kun je aan de slag.

Bewegingsziekte

Bewegingsziekte is altijd al een probleem geweest van het gebruik van VR (Chen, Plancoulaine, Férey, Touraine & Nelson. 2013; Richards, 2007). De hersenen krijgen tegenstrijdige informatie doorgespeeld van de zintuigen en dit leidt tot duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid. Goede hardware met een hoge verversingssnelheid van het scherm, een goede kwaliteit beelden, en het gebruik van zowel translational head tracking én rotational head tracking kunnen ervoor zorgen dat bewegingsziekte minder snel een rol speelt.

Helaas schort het juist op deze drie vlakken bij smartphone VR. De verversingssnelheid van een mobiele telefoon is niet optimaal, de kwaliteit van de beelden is vaak niet optimaal, en er wordt alleen gebruik gemaakt van rotational head tracking. Het recept voor het ontstaan van bewegingsziekte. Het is daarom handig om leerlingen hier vooraf alvast voor te waarschuwen en hen de tip te geven om bij hoofdpijn, misselijkheid en opkomende bewegingsziekte de bril af te nemen en een pauze te nemen. Pauzes nemen tussen en hierdoor rustig wennen aan het in Virtual Reality zijn, is een goede manier om bewegingsziekte tegen te gaan (LaViola, 2000). Bij het maken en geven van lessen en tours is het ook handig om hier alvast rekening mee te houden, bouw pauzes in zodat leerlingen de bril kunnen afnemen en zo weer even kunnen bijkomen van alle VR indrukken.

 

Literatuur

Chen, W., Plancoulaine, A., Férey, N., Touraine, D., Nelson, J. & Bourdot, P. (2013) 6DoF Navigation in Virtual Worlds: Comparison of Joystick-based and Head-controlled Paradigms. VRST 2013, October 6-9, 2013, Singapore.

LaViola, J.J. (2000) A Discussion of Cybersickness in Virtual Environments. SIGCHI Bulletin, Vol. 32 (1) pp. 47-56

Richards, J. (2017) Infrastructures for Immersive Media in the Classroom. In: Virtual, Augmented, and Mixed Realities in Education. Eds. Liu, D., Dede, C., Huang, R. & Richards, J.

Advertentie
%d bloggers liken dit: