Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Leerresultaten Virtual Reality

Er zijn nog weinig concrete studies gedaan naar de leerresultaten van VR. Veel studies verkennen de mogelijkheden van VR, beschrijven de ervaringen van VR of beschrijven de techniek achter VR (de Lange & Lodewijk. 2017; Liu, Bhugat, Gao, Chang & Huang, 2017 & Verbeek, 2016). De weinige studies naar de leerresultaten van VR laten een verschillend beeld zien. Zo zijn er voordelen rondom het absorberen van informatie door gebruik van multimedia waarbij leerlingen actief aan de gang kunnen met het leren en daarbij directe feedback op hun acties krijgen (Verbeek, 2016), motiveert het gebruik van VR leerlingen en hebben ze een positieve attitude tegenover het gebruiken van VR om te leren (Martin-Gutiérrez, Mora, Añorbe-Díaz & González-Marrero, 2016). Maar leidt het gebruiken van VR-technieken aan de andere kant ook tot een hogere cognitieve belasting waardoor het leerrendement afneemt naarmate de kwaliteit van de VR-omgeving toeneemt (Makransky, Terkildsen & Mayer, 2017). Ook kan het leiden tot een soort van wagenziekte/bewegingsziekte waarbij leerlingen misselijk worden van de simulatie (Huang, Rauch & Liaw, 2010; Richards, 2017 & Stojšić et al. 2016)

Een duidelijke vraag is er dan ook naar meer informatie rondom de leerresultaten van het gebruiken van VR. Experimenteel onderzoek dient worden gedaan naar de effecten van het gebruiken van VR, en longitudinaal onderzoek naar de lange termijneffecten van het gebruiken van VR (Liu, Bhugat, Gao, Chang & Huang, 2017). Ook Verbeek (2016) geeft aan dat er gebrek is aan grondig onderzoek naar VR en dat de onderzoeken die wel zijn gedaan veelal uitgaan van anekdotisch bewijs of gebaseerd zijn op slechte en inadequate onderzoeksdesigns. Tegelijkertijd geeft Verbeek (2016) ook aan dat veel van het onderzoek dat wel is gedaan, gericht is op het testen van kennis, terwijl onderzoek juist aangeeft dat de kracht van het inzetten van VR niet ligt bij het vergroten van de impliciete kennis, maar bij het vergroten van de expliciete kennis van leerlingen.

 

Literatuur

Huang, H.M., Rauch, U. & Liaw, S.S. (2010) Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a constructivist approach. Computer and education, vol. 55 (3) pp 1171-1183

De Lange, R. & Lodewijk, M. (2017) Virtual Reality & Augmented Reality in het primair onderwijs. https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/02/067-Antwoord-Virtual-Reality-en-Augmented-Reality-in-het-primair-onderwijs.pdf, geraadpleegd op 20-3-2018

Liu, D., Bhugat, K.K., Gao, Y., Chang, T.W. & Huang, R. (2017) The Potentials and Trends of Virtual Reality in Education. In: Virtual, Augmented, and Mixed Realities in Education. Eds. Liu, D., Dede, C., Huang, R. & Richards, J.

Makransky, G., Terkildsen, T.S. & Mayer, R.E. (2017) Adding immersive virtual reality to a science la simulation causes more presence but less learning. Learning and Instruction, In Press, https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.12.007

Martin-Gutiérrez, J., Mora, C.E., Añorbe-Díaz, B. & González-Marrero, A. (2016) Virtual Technologies Trends in Education. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education. Vol. 13 (2) pp 469-486

Richards, J. (2017) Infrastructures for Immersive Media in the Classroom. In: Virtual, Augmented, and Mixed Realities in Education. Eds. Liu, D., Dede, C., Huang, R. & Richards, J.

Stojšić, I., Džigurski1, A.I., Maričić, O., Bibić, L.I. & Vučković, S.D. (2016) Possible Application of Virtual Reality in Geography Teaching. Journal of Subject Didactics, Vol.1 (2) pp 83-96

Verbeek, D. (2016) Proceedings of EDULEARN16 Conference 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain

Advertentie
%d bloggers liken dit: