Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Lesmateriaal

Lesmateriaal

Praktische opdracht China 3hv (gebaseerd op BuiteNLand 3hv H5)

3-havo/3-vwo

In deze praktische opdracht gaan leerlingen met Google Tour Creator aan de slag om zelf een rondreis door China te maken. Daarnaast maken ze een kleine reisgids die dient als inhoudelijke begeleiding van de reis. Geschikt om te gebruiken als alternatieve praktische opdracht bij H5 China van de methode BuiteNLand voor 3 havo en 3 vwo.

Waterproblematiek in stedelijke omgevingen

Bovenbouw havo-vwo

Een les waarin de klas op virtuele expeditie gaat langs vijf locaties in Amsterdam en Huizen. Op de zesde locatie moeten leerlingen zelf aan de slag om het risico op wateroverlast in kaart te brengen en hier een mogelijke oplossing voor te verzinnen. Lees meer

Wateroverlast in je eigen omgeving

Een stappenplan waarmee je zelf een opdracht kunt maken rondom wateroverlast in de eigen omgeving. Met behulp van de klimaatatlas wordt gekeken of de omgeving bestand is tegen zomerse stortbuien om daarna de locatie verder te bekijken met Google Streetview. Wat kan er worden veranderd op die locatie om wateroverlast tegen te gaan?

Vulkanisme in de Andes

5-vwo/ 6-vwo

Een les waarin leerlingen zelfstandig op virtueel veldwerk gaan om op zoek te gaan naar de spreiding van vulkanisme in de Andes en hier een verklaring voor te vinden. Lees meer

VR-Wereldreis

Onderbouw mavo-havo-vwo

Een les waarin leerlingen zelfstandig op pad gaan langs 8 aansprekende locaties over de hele wereld. Gebruikt voor een open dag in combinatie met een wereldkaart met daarop 8 stickers. Welke sticker hoort bij welke locatie?

Ideeën

  • Op zoek naar tekenen van gentrification in Amsterdam. Bijvoorbeeld in de Pijp (Amsterdam Zuid), Javastraat (Amsterdam Oost), Jordaan (Centrum), Van der Peckstraat (Amsterdam Noord). Leerlingen zelf op zoek laten gaan naar tekenen van gentrification in een buurt. Met als doel het maken van een kaart.
  • Ontbossing visualiseren met bijvoorbeeld de Google Expeditie tour over ontbossing op Borneo.
  • Zelf een tour maken door een bepaald land aan de hand van Google Streetview beelden en andere 360° foto’s die typerend zijn voor dat land.
  • Een reis langs een rivier met 360° foto’s van de bron, bovenloop, middenloop, benedenloop, uiterwaarden, hoofdgeul, nevengeulen en de monding van de rivier.
  • Een reis langs de Nederlandse kust, met diverse maatregelen te bescherming van de kust, zandmotor, dynamisch kustbeheer, harde kust, zachte kust, hybride kust en bolwerkvorming.

 

Advertentie
%d bloggers liken dit: