Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Virtual Reality in het onderwijs

Velen hebben met VR geëxperimenteerd, zo heeft alleen Google in de eerste 19 maanden na het uitbrengen van de Google Cardboard al 5 miljoen Cardboard brillen verkocht, zijn er meer dan 1000 geschikte applicaties gemaakt en zijn deze meer dan 25 miljoen keer gedownload (Perla & Hebbalaguppe, 2017). Hierbij is het interessant om op te merken dat maar weinig van deze toepassingen geschikt zijn voor het onderwijs. Fowler (2015) schrijft dat er bij onderzoeken naar het gebruik van VR-technieken maar weinig geschreven wordt over de pedagogische en theoretische achtergrond van de gemaakte toepassingen. Wanneer dit wel wordt vermeld, baseert de toepassing zich vooral op constructivistische leertheoriën waarbij probleemgestuurd leren, ervaringsgericht leren, creatief leren, rollenspellen en samenwerkend leren centraal staan (Huang, Rauch & Liaw, 2010; de Lange & Lodewijk, 2017). Daarbij worden veel applicaties ontwikkeld door kleine teams van ontwikkelaars en worden vakdidactici en onderwijskundigen hier nog nauwelijks bij betrokken (de Lange & Lodewijk, 2017). Hierdoor is de educatieve waarde van veel applicaties beperkt omdat de focus ligt op entertainment.

Dat betekent niet dat er geen educatieve applicaties bestaan. Zo is er bijvoorbeeld Google Expedities, waarmee het mogelijk is om als docent een klas door een virtuele wereld heen te leiden als het ware een virtueel veldwerk. Het doel is om op leerlingen op die manier naar plekken te brengen die ze anders nooit zouden kunnen zien (Hansman, 2016). Ook is er TeachVR (https://teachvr.nl/), een betaalde dienst die het voor docenten mogelijk maakt om VR-lessen te downloaden, aan te passen, op te slaan en vervolgens te geven. Maar verder ligt het initiatief bij docenten zelf om VR-toepassingen op een pedagogisch verantwoorde manier te gebruiken. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de applicatie Titans in Space (LLC, n.d.; Stojšić et al. 2016) waarbij de planeten van het zonnestelsel kunnen worden bekeken. Deze app is niet oorspronkelijk gemaakt voor educatieve doeleinden, maar kan met enige aanpassingen en een gerichte opdracht wel gebruikt worden in de klas. Een ander voorbeeld is Google Streetview waarbij het mogelijk is om vreemde steden en landschappen te bekijken die zijn gefotografeerd door Street-View auto’s of door individuen met 360 graden camera’s (Stojšić et al. 2016). Oorspronkelijk niet gemaakt voor educatieve doeleinden, maar met enige inspanning hier wel voor te gebruiken. Een duidelijke taak voor zowel ontwikkelaars als leraren is dan ook het aanpassen van VR-inhoud aan de wensen en eisen van het onderwijs zodat het voor leraren eenvoudiger wordt om VR in te zetten en leerlingen te begeleiden (Liu, Bhugat, Gao, Chang & Huang, 2017).

 

Literatuur

Fowler, C. (2015) Virtual reality and learning: Where is the pedagogy? British Journal of Educational Technology. Vol. 46 (2) pp 412-422

Hansman, H. (2016) How Can School Use Virtual Reality? On Smithsonian.com, February 3rd 2016, geraadpleegd op 20-3-18 https://www.smithsonianmag.com/innovation/how-can-schools-use-virtual-reality-180957974/

Huang, H.M., Rauch, U. & Liaw, S.S. (2010) Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a constructivist approach. Computer and education, vol. 55 (3) pp 1171-1183

De Lange, R. & Lodewijk, M. (2017) Virtual Reality & Augmented Reality in het primair onderwijs. https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/02/067-Antwoord-Virtual-Reality-en-Augmented-Reality-in-het-primair-onderwijs.pdf, geraadpleegd op 20-3-2018

Liu, D., Bhugat, K.K., Gao, Y., Chang, T.W. & Huang, R. (2017) The Potentials and Trends of Virtual Reality in Education. In: Virtual, Augmented, and Mixed Realities in Education. Eds. Liu, D., Dede, C., Huang, R. & Richards, J.

Perla, R. & Hebbalaguppe, R. (2017) Google Cardboard Date Augmented Reality: Issues, Challenges and Future Opportunities. TCS Research: New Delhi India

Stojšić, I., Džigurski1, A.I., Maričić, O., Bibić, L.I. & Vučković, S.D. (2016) Possible Application of Virtual Reality in Geography Teaching. Journal of Subject Didactics, Vol.1 (2) pp 83-96

Advertentie
%d bloggers liken dit: