Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Virtueel veldwerk

Met VR is het mogelijk om op veldwerk te gaan zonder daadwerkelijk het klaslokaal te verlaten. Afhankelijk van de gebruikte app of website is het mogelijk om de klas mee te nemen op een door de docent geleide excursie, leerlingen zelfstandig het “veld” in te sturen met een opdracht of zelfs leerlingen zelf informatie te laten verzamelen en presenteren. In de praktijk lopen de verschillende typen veldwerk in elkaar over en kunnen in bijvoorbeeld een docent gestuurd veldwerk kleine opdrachten voorkomen waarin leerlingen zelf aan de slag moeten met het verzamelen van informatie.

Net als bij het opzetten van regulier veldwerk is een goede voorbereiding van belang. Het veldwerk moet inhoudelijk worden ingeleid in de klas zodat het veldwerk wordt ingebed in de lesstof én moet worden nabesproken omdat het voor leerlingen lastig is om een verband te leggen tussen de theorie en de praktijk. Voor zover niets nieuws.

Waar virtueel veldwerk wel duidelijk verschilt van regulier veldwerk is de praktische voorbereiding. Er hoeven geen bussen geregeld te worden, leerlingen hoeven niet te worden uitgeroosterd om mee te kunnen en het is niet nodig om een lijst op te stellen voor mee te nemen proviand, kleding of andere zaken. Wel moeten er natuurlijk VR-brillen aanwezig zijn en moeten er voldoende bruikbare telefoons zijn. Leerlingen moeten waarschijnlijk een app downloaden, dit is handig om op te geven als huiswerk. Dertig leerlingen die gelijktijdig een app willen downloaden kan zo maar eens te veel zijn voor het schoolnetwerk. Kijk voor een overzicht van andere zaken die geregeld moeten worden hier.

Er zijn verschillende soorten veldwerk te bedenken die je kunt uitvoeren in VR. Om het overzichtelijk te houden gebruik ik dezelfde typen als Bosschaart (2009) gebruikt in zijn stuk over “echt” veldwerk in het Handboek vakdidactiek aardrijkskunde. In de praktijk lopen de verschillende soorten veldwerk vaak in elkaar over en kan het ene type veldwerk opdrachten bevatten die eerder thuis lijken te horen in een ander type veldwerk.

Docent gestuurd veldwerk/ trajectmodel/ excursie

De klassieke excursie, de docent vertelt de leerling kijkt. Lees meer

Terreinmodel veldwerk/ inventariserend veldwerk

Veldwerk waarbij leerlingen zelf het veld in gaan om informatie te verzamelen. Lees meer

Objectmodel veldwerk/ veldonderzoek

Een klein wetenschappelijk onderzoek, leerlingen maken en hypothese en gaan die toetsen in het veld (of in VR). Lees meer

Zelf virtuele tours maken

Zelf virtuele tours en expedities maken of samenstellen die als basis kunnen dienen voor een veldwerk. Lees meer

augmented-reality-bicycle-bike-166055 (1)Photo by Sebastian Voortman from Pexels

 

Literatuur

Bosschaart, A. (2009) De eigen omgeving en veldwerk. In van den Berg, G., editor, Handboek Vakdidactiek Aardrijkskunde, pp. 233-268. Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, Amsterdam

Advertentie
%d bloggers liken dit: