Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Waterproblematiek in stedelijke omgevingen

Dit is een les voor de bovenbouw (havo-vwo) waarin leerlingen mee gaan op een virtueel veldwerk langs verschillende oplossingen voor waterproblemen in steden. De les past in het thema wateroverlast binnen het domein leefomgeving.

Leerdoelen

– Leerlingen kunnen uitleggen waarom steden en laaggelegen gebieden regenproof gemaakt moeten worden.

– Leerlingen maken kennis met verschillende manieren om laaggelegen gebieden regenproof te maken.

– Leerlingen kunnen maatregelen om gebieden regenproof te maken herkennen in het landschap.

– Leerlingen kunnen zelf maatregelen aandragen om gebieden regenproof te maken.

Lesmateriaal

Powerpoint – Waterproblematiek in stedelijke omgevingen

Leerlingmateriaal – Waterproblematiek in stedelijke omgevingen

Docenthandleiding – Waterproblematiek in stedelijke omgevingen

De tour via Google Tour Creator

Gebruik je TeachVR? Zoek dan op wateroverlast.

 

Advertentie
%d bloggers liken dit: